Tag: kalorifer kazanı

HPK Prizmatik Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanları

pirizmatik kazan

Katı yakıtlı kazanlarımız üç geçişli olarak dizayn edilmiştir. Birinci geçişte ocak (külhan) kısmında esas yanma gerçekleşir, yanma sonucu açığa çıkan enerji ocak etrafındaki suya aktarılır. İkinci geçişte ise henüz tamamlanamayan  yanmanın devamı (ikinci yanma) gerçekleşir. İkinci geçişteki yanma ile tam yanma sağlanır.

Detaylar